FAQ

Veel gestelde vragen

FAQ Top-Up Amsterdam

De gebruiksoppervlakte wordt ook wel de GBO of GO genoemd. Het is de oppervlakte waarvoor wordt ingeschat dat deze nuttig gebruikt kan worden. Deze maat wordt gebruikt voor het vergelijken van woningen, maar ook voor het maken van berekeningen met betrekking tot bijvoorbeeld brandveiligheid en gebruiksbelasting. Daarnaast wordt het GBO ook in de vastgoedwereld gebruikt om de prijs per vierkante meter (GBO) uit te drukken. De gebruiksoppervlakte wordt bepaald volgens NEN 2580. De GO is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang:

  • dragende binnen wanden;
  • schalmgat, vide, liftschacht als oppervlakte > 4 m2
  • vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (maar wel de vloer onder een trap of hellingbaan meetellen)
  • een trapgat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2
  • een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap, en een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.

V.O.N. betekent: Vrij Op Naam, dus zonder bijkomende kosten en in dit geval inclusief afgekochte erfpacht. Bij Top-Up kan de erfpacht afgekocht worden voor een periode van 30 jaar. Waarschijnlijk biedt de gemeente ook de mogelijkheid om de erfpacht niet af te kopen en een jaarlijks canon te voldoen. De verkoopprijzen exclusief erfpacht kunnen we echter pas opgeven zodra de gemeente de erfpacht verdeeld heeft over de diverse units en dit aan ons bekend heeft gemaakt. We verwachten deze opgave midden december. Dan volgt er ook een gedetailleerde prijslijst met prijzen in- en exclusief erfpacht, gespecificeerd per appartement.

Op de Begane Grond bevinden zich drie bedrijfsruimtes die desgewenst gekoppeld kunnen worden tot één bedrijfsruimte zonder scheidingswanden. Hier vind je de plattegronden van de bedrijfsruimtes op de Begane Grond.

De kopers van een appartement in Top-Up wordt alle vrijheid geboden. Je kunt zelf indelen en afwerken (met behulp van professionals).

De lofts worden zoals onderstaand aangeboden:

 

What you see is what you get

Zichtbaar houten draagstructuur, licht houten kozijnen, zelf te realiseren zwevende dekvloer, betonnen plafond en zelf realiseren van al het leidingwerk (met gecertificeerde installateur).

Het leidingwerk

Dat het appartement binnenkomt is:

1× bemetering/ toevoer water
1× huishoudwater
1× stadsverwarming
1× elektra
1× CAI/internet
1× ventilatiebox met aansluitpunt afvoerkanalen boven de voordeur.

Ook is er een meterkast en een installatiekast aanwezig.

Verdere afwerking dient de koper zelf, op eigen kosten en naar eigen inzicht, zorg te dragen.

Uiteraard kun je het zo goedkoop of duur maken als je zelf wilt. Een en ander is afhankelijk van opzet van het appartement, materialen en of je dingen zelf doet (bijvoorbeeld bouwmanagement, schilderen) of alles door externen laat uitvoeren.

Ervaring met de 22 appartementen in PATCH 22 geven aan dat je kunt rekenen op circa € 1000,- per m², inclusief BTW, voor de indeling en afwerking.

Top-Up komt op erfpachtgrond. Prijzen zijn inclusief 30 jaar afgekochte erfpacht. Het is ook mogelijk de erfpacht 50 jaar af te kopen of jaarlijks te voldoen. Meer informatie hierover volgt medio december.

Tom Frantzen en Claus Oussoren van ontwikkelaar Lemniskade zoeken naar ‘mensen die goed bij elkaar passen’ voor het project Top-Up. Zij streven naar een interessante mix van bewoners.  Makelaar en ontwikkelaar zullen opties op de lofts toewijzen.

De VVE-kosten voor Top-Up zijn nog niet bekend. Vuistregel is € 1,- per m2 per maand.

Op de verdiepingen 1 tot en met 5 zijn de appartementen B en C voorzien van een bedrijfsruimte conform de erfpachtovereenkomst. Dit is vastgesteld door de Gemeente Amsterdam.

Je mag zelf bepalen waar precies de 28 m² (appartement B) respectievelijk 25 m² (appartement C) in je loft worden geplaatst. De door ons aangegeven plek is handig, omdat hier een eigen ingang voor de bedrijfsruimte kan worden gemaakt. 

De bedrijfsruimte is bijvoorbeeld te gebruiken als kantoor of praktijk aan huis of atelier.

Er zijn financiële en fiscale voordelen aan de bedrijfsruimte in je appartement. Neem hierover contact op met je adviseur.