Inschrijven partner


Persoonlijke gegevens

Partner

Doordat u aangeeft gehuwd of samenwonend te zijn, vragen wij ook om de gegevens van uw partner (hoofdaanvrager). Dit is verplicht zodat wij een compleet beeld hebben van uw aanvraag. U dient ook het formulier Inschrijven hoofdaanvrager in te vullen. Beide compleet ingevulde formulieren dienen verstuurd te worden.

Woon en financiële situatie

Huidige woonsituatie
Inkomensgegevens
Ondertekening partner
Beide partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen. De ingevulde gegevens worden opgenomen in de administratie van Hallie & Van Klooster Makelaardij en Top-Up. Noch de aanvrager noch de ondernemer/verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op generlei wijze tot koop of verkoop over te gaan.
Ik geef Top-Up Amsterdam toestemming om mijn gegevens op te slaan. Jullie mogen mijn privacy gegevens gebruiken t.b.v. de verkoopprocedure voor Top-Up Amsterdam en tevens om mij op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief gerelateerd aan de vastgoedprojecten Top-Up Amsterdam of Patch22. We houden ons aan uw verzoek om uw gegevens te verwijderen indien gewenst, zie hiervoor onze privacyverklaring.